Termeni de utilizare

1. Utilizarea și conținutul acestui Site web. Informațiile furnizate pe acest site au scop informativ și educativ general și au fost aprobate de autoritățile de reglementare competente.

Anumite secțiuni ale acestui Site web sunt destinate exclusiv profesioniștilor din domeniul sănătății și vă rugăm să nu accesați aceste secțiuni dacă nu faceți parte din categoria profesioniștilor din domeniul sănătății. Au fost dezvoltate secțiuni adecvate specifice, accesibile pentru publicul general. Accesarea și utilizarea informațiilor conținute pe Site-ul web se supun acestui Acord privind termenii de utilizare. Prin accesarea și utilizarea acestui Site web, acceptați, fără limitare sau calificare, acest Acord privind termenii de utilizare. Nici Pfizer, nici orice alte părți implicate în crearea, producerea sau punerea la dispoziție a acestui Site web nu își asumă răspunderea pentru niciun fel de daune, inclusiv, dar fără limitare la, daune directe, incidentale, pe cale de consecință, indirecte sau punitive, care rezultă din accesarea, utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest Site web sau din orice erori sau omisiuni în conținutul acestuia. Această limitare include daunele la adresa echipamentelor dvs. informatice sau determinate de orice viruși care pot infecta aceste echipamente.

2. Confidențialitate. Pfizer respectă confidențialitatea utilizatorilor Site-ului său web. Vă rugăm să consultați https://privacycenter.pfizer.com/, care explică drepturile și responsabilitățile utilizatorilor în ceea ce privește informațiile divulgate pe acest Site web.

3. Site-uri ale terților și link-uri către acestea. Site-uri ale terților și linkuri către acestea Acest Site web poate conține linkuri sau trimiteri către alte site-uri web menținute de terți, asupra cărora Pfizer nu are control. Asemenea linkuri sunt furnizate doar pentru comoditate. În mod similar, acest Site web poate fi accesat prin linkuri de la terți asupra cărora Pfizer nu are control. Pfizer nu oferă garanții sau declarații de niciun fel în ceea ce privește exactitatea, actualitatea sau caracterul complet al informațiilor conținute pe astfel de site-uri web și nu va avea nicio responsabilitate pentru orice daune sau vătămări de orice fel care decurg din aceste conținuturi sau informații. Includerea oricărui link al unui terț nu implică aprobarea sau recomandarea de către Pfizer.

4. Informații medicale. Pacienții nu trebuie să utilizeze informațiile de pe acest Site web pentru diagnosticarea unei probleme de sănătate sau a unei probleme fizice sau a unei boli. Pacienții trebuie să consulte întotdeauna un medic sau un alt profesionist din domeniul sănătății pentru sfaturi medicale sau informații cu privire la diagnostic și tratament.

5. Informații neconfidențiale. În conformitate cu orice termeni și condiții aplicabile din Politica noastră de confidențialitate, orice comunicare sau alt material pe care ni-l trimiteți prin internet sau ca postare pe un Site web al Pfizer, prin poștă electronică sau în alt fel, precum întrebări, comentarii, sugestii sau altele asemănătoare, este și va fi considerat(ă) neconfidențial(ă), iar Pfizer nu va avea nicio obligație, de niciun fel, cu privire la aceste informații. Pfizer are dreptul să utilizeze ideile, conceptele, cunoștințele practice sau tehnicile din aceste comunicări, în orice scop, incluzând, dar fără a se limita la, dezvoltarea, fabricarea și comercializarea de produse care conțin informațiile respective.

6. Mărci comerciale. Toate denumirile de produse, indiferent că sunt scrise sau nu cu caractere mari sau însoțite de simbolul de marcă comercială, sunt mărci comerciale ale Pfizer, ale filialelor și entităților sale afiliate sau ale licențiatorilor sau partenerilor săi din asocierile în participațiune, dacă nu se specifică altfel. Utilizarea sau utilizarea abuzivă a acestor mărci comerciale sau a oricăror altor materiale, cu excepția modalităților permise prin prezentul document, este strict interzisă și poate să încalce legislația în materie de drepturi de autor, legislația în materie de mărci comerciale, legislația în materie de defăimare și calomnie, legislația în materie de confidențialitate și publicitate și regulamentele și statutele în materie de comunicații. Vă rugăm să rețineți că Pfizer își aplică în mod activ și agresiv drepturile de proprietate intelectuală în măsura maximă permisă de lege.

7. Drepturi de autor. Întregul conținut al acestui Site web este protejat de drepturi de autor. Drepturi de autor © 2020 Pfizer Inc. Conținutul Site-urilor web Pfizer poate fi copiat numai pentru consultare individuală necomercială și toate drepturile de autor sau alte notificări privind proprietatea se păstrează; ulterior, ele nu pot fi recopiate, reproduse sau redistribuite în alt mod. Cu excepția prevederilor explicite de pe Site-ul web și de mai sus, nu puteți copia, afișa, descărca, distribui, modifica, reproduce, republica sau retransmite în orice alt mod informațiile, textul sau documentele conținute pe acest Site web sau în orice porțiune a acestuia, pe orice suport electronic sau sub formă de copie imprimată, sau să creați orice lucrare derivată bazată pe aceste imagini, texte sau documente, fără acordul explicit scris al Pfizer. Nicio afirmație din prezentul document nu va fi interpretată drept conferind implicit, prin lipsa de actiune sau în alt mod niciun fel de licență sau drept în baza niciunui brevet sau marcă comercială a Pfizer sau a oricărei părți terțe.

8. Nulitate în caz de interdicție. Acest Site web și conținutul său sunt concepute în conformitate cu legislația și regulamentele din UE. Deși informațiile de pe acest Site web sunt accesibile utilizatorilor din afara UE, informațiile de pe acest Site web sunt destinate utilizării numai de către rezidenții din UE. Alte țări pot avea legi, cerințe de reglementare și practici medicale care diferă de cele din UE. Pfizer își rezervă dreptul de a limita furnizarea produselor sau serviciilor sale către orice persoană, regiune geografică sau jurisdicție și/sau de a limita cantitățile de orice produse sau servicii pe care le furnizăm. Orice ofertă de produse sau servicii efectuată pe acest Site web este nulă acolo unde este interzisă.

9. Legislația aplicabilă. Acest Acord privind termenii de utilizare și utilizarea acestui Site web de către dvs. sunt reglementate de legislația din România, cu excluderea conflictelor dintre principiile sale legislative. Orice acțiune sau proces în justiție în legătură cu acest Site web va fi înaintat(ă) exclusiv unei instanțe federale sau de stat din jurisdicția competentă din România.

10. Diverse. Dacă oricare dintre prevederile acestui Acord este declarată ilegală, nulă sau neaplicabilă, prevederea respectivă va fi disociabilă și nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi. Pfizer își rezervă dreptul de a modifica sau a șterge materiale de pe Site-ul web în orice moment, la discreția sa.